Microsite Back
Promotor Logo

Idea Associació Cultural

Idea Associació Cultural


Amb les nostres activitats, fomentem la interrelació entre tots els associats i professionals del món artístic i cultural i els seus col·laboradors per establir i mantenir canals de comunicació permanents. Organitzem tallers, conferències, cursos i seminaris dedicats a diferents disciplines artístiques, tant a nivell de formació com de millora.
Impulsem la creació d'una xarxa cultural a les àrees rurals on, normalment, la presència de l'art i la cultura és molt esporàdica. Donem suport i eines a artistes joves i persones amb discapacitats que, a través de l'art i la cultura, poden transmetre i difondre el seu missatge.
A més dels nostres propis projectes, desenvolupem iniciatives que es duen a terme de manera conjunta amb altres entitats o administracions públiques de diferents àmbits, països i regions, per aconseguir una participació més àmplia d'artistes i entitats professionals del món de la cultura.
Al llarg d'aquests anys, hem construït una extensa xarxa de col·laboradors.